Hej

Linn Nielsen

hej@linnnielsen.se 0707-318894

Jag är utbildad lärare i musik och matematik och har arbetat

både som det ena och det andra i olika skolor på Gotland.

Jag har även vikarierat ett år som kyrkomusiker.

Nu arbetar jag vid Kulturskolan Gotland och undervisar i piano och sång.

 

Vigsel, dop eller namngivning, begravning.

Jag har stor erfarenhet av att sjunga och spela vid sådana högtidliga tillfällen.

Kontakta gärna mig om du har önskemål om sång.

 

 

 

 

 

"If there were no music then I would not get by."

Musik

Copyright © All Rights Reserved